top of page

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens

Het onderstaande privacy-beleid is van toepassing op alle website-bezoeken, transacties en overeenkomsten met BNS Bedrijfsmakelaars B.V., KVK nr 05078568.

Versie: 11 mei 2018

GEGEVENSGEBRUIK

De gegevens die wij ontvangen worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd, niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doelen van gebruik

U heeft, bij het aangaan van een opdracht, toestemming gegeven voor het verwerken van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens kan dan ook op deze grondslag worden gebaseerd.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat BNS Bedrijfsmakelaars B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. BNS Bedrijfsmakelaars B.V gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het vermelden van de gegevens uw bedrijf en de contactpersoon (personen) als relatie van onze organisatie op onze website;

 • Het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website;

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u;

 • Werkzaamheden die verband houden met onze dienstverlening;

 • Product- en dienstontwikkeling;

 • Het bepalen van strategie en beleid;

 

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAWTE-gegevens van uw bedrijf en contactpersoon (personen) van het bedrijf;

 • geslacht;

 • IP-adres;

 • browserinformatie;

 • klik- en surfgedrag  op o.a. onze website;

 • social media.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens, die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derden en/of andere partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaand toestemming voor heeft gegeven en dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

BNS Bedrijfsmakelaars B.V maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Gebruik van cookies

BNS Bedrijfsmakelaars B.V maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst. Cookies kunnen informatie voor u onthouden en informatie over uw bezoek bijhouden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Cookies die wij gebruiken

BNS Bedrijfsmakelaars B.V gebruikt Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden- en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

Links naar andere websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites of kan inhoud tonen van andere websites (embedded content). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden of embedded content, die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag BNS Bedrijfsmakelaars B.V vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u BNS Bedrijfsmakelaars B.V verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via secretariaat@kbvc.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


bottom of page